להצליח, גם שכזה רק בפעם השנייה (סוד החוויות המתקנות)

הדיכאון אוהב לשבש לנו את התוכניות, לגרום אכזבות, וליצור תודעה שאין שום דבר יציב בחיים. אני רוצה להציג לכן דרך להתמודד עם כל הנ”ל… >>